Savilahden kirjapaino

Tietosuoja

 

Seloste käsittelytoimista: Savilahden Kirjapaino Ky henkilötietojen käsittelijänä


Tämä seloste koskee niitä henkilötietoja, joita Savilahden Kirjapaino Ky käsittelee asiakkaansa puolesta ja asiakkaansa lukuun. Savilahden Kirjapaino Ky toimii henkilötietojen käsittelijänä toimeksiantosopimuksen perusteella. Kyseisten tietojen osalta kirjapainon asiakas on rekisterinpitäjä.

Käsittelijä:

Kirjapaino
Savilahden Kirjapaino Ky 0165481-5
Uusitie 38, 50600 Mikkeli

Yhteyshenkilö:

Jyrki Kemppi, puh. 050 566 9061,
jyrki.kemppi@savilahdenkirjapaino.fi

Rekisterinpitäjä

Kirjapainon asiakas

Alihankkijat

Asiakas (rekisteripitäjä) on antanut yleisen suostumuksen markkinointirekisterin käyttöön. Kirjapaino toimittaa pyydettäessä luettelon markkinointirekisteristä.

Rekisteröityjen ryhmät sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja luonne

Kirjapaino käsittelee seuraavien rekisteröityjen tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

  • Asiakkaan markkinointirekisterin tietoja käsitellään
    mainosmateriaalin postittamiseen.

Kirjapaino käsittelee asiakkaansa markkinointirekisterin seuraavia
henkilötietoryhmiä:

  • Nimi
  • Osoite
  • Postinumero
  • Postitoimipaikka

Henkilötietojen käsittelyn kesto

Kirjapaino hävittää asiakkaan henkilörekisterin tiedot yhden kuukauden kuluessa niiden saamisesta. Asiakkaan erikseen pyytäessä tiedot hävitetään ilman aiheetonta viivästystä. Tiedot hävitetään, ellei olemassa oleva lainsäädäntö, alemman asteinen sääntely tai viranomaismääräykset muuta vaadi.

Henkilötietojen maantieteellinen sijainti

Suomi ja muut ETA-maat

Tekniset ja organisatoriset turvatoimet

Kirjapaino toteuttaa ja ylläpitää asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla varmistetaan henkilötietojen käsittelyn riittävä turvallisuustaso ja jolla suojataan henkilötietoja luvattomalta ja laittomalta käsittelyltä sekä tahattomalta menettämiseltä, tuhoamiselta, vahingolta, muutokselta tai luovuttamiselta.